Je hebt nog niets gehoord van een notaris of van de familie. Hoe kom je er dan achter of je erfgenaam bent?

Je kunt op twee manieren erfgenaam zijn:

1. via de wet; of
2. via een testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenamen van de overledene zijn. Aangezien een testament altijd voor gaat op de wet, moet je eerst controleren of er een testament is en of daarin erfgenamen zijn aangewezen.

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit is een database waarin de notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Vervolgens kun je je bij die notaris melden voor meer informatie.

De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden informatie over de inhoud van het testament. Als je geen erfgenaam bent volgens het testament, krijg je dus geen inzage. Indien je echter volgens de wet erfgenaam was geweest als er geen testament was gemaakt, dan heb je inzage in het gedeelte van het testament waaruit blijkt dat je geen erfgenaam bent.

Als je wel erfgenaam bent?

Blijk je wel erfgenaam te zijn dan zul je je moeten uitspreken óf en hoe je de nalatenschap wenst te aanvaarden; je kunt kiezen voor ‘zuivere aanvaarding’, ‘beneficiaire aanvaarding’ of ‘verwerping’. Het beneficiair aanvaarden van een erfenis geeft bescherming voor een erfgenaam, omdat hij niet voor schulden van de overledene aansprakelijk is met zijn privévermogen.

Als ik geen erfgenaam ben?

Ben je geen erfgenaam, dan ben je niet verder betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Je hebt dus geen recht op informatie of inzage. Alleen als je een (onterfd) kind bent, dan kun je nog een beroep doen op je legitieme portie (minimum-erfdeel van een kind). Dit is slechts een aanspraak in geld, dus niet in spullen. In dat geval heb je wel recht op alle informatie en inzage die nodig is om de hoogte van je legitieme portie te kunnen vaststellen.

Boedelregister

Er is een simpele manier om er achter te komen welke notaris(sen) betrokken zijn bij een nalatenschap. Betrokken notarissen moeten zich namelijk inschrijven in het boedelregister. Dit is een openbaar register van de Rechtbank (de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene), waarin onder meer wordt bijgehouden welke notarissen betrokken zijn bij een nalatenschap.

0