Wat kun je nog meer regelen in een testament?

Ook al is het wettelijk erfrecht van toepassing op jouw situatie, een testament blijft vaak nodig om deze wettelijke verdeling aan te passen. Wat kun je gelijk meenemen als je toch een testament aan het maken bent:

1. Voogdij

Als jij en je partner beiden overlijden en de kinderen zijn op dat moment nog minderjarig, is er niemand die het gezag over hen uitoefent. De kantonrechter zal in dergelijke gevallen een voogd gaan zoeken die de kinderen in huis wil nemen en verder wil opvoeden. In je testament mag je echter zelf bepalen wie deze voogd moet worden. De kantonrechter zal bijna altijd jouw aanwijzing volgen.

2. Bewindregeling

De kinderen hebben van jou geërfd toen ze nog minderjarig waren. Inmiddels is de oudste meerderjarig geworden en wil zijn erfenis opeisen. Bijvoorbeeld om die leuke sportauto te kopen. Goed plan. Of toch niet? Een oplossing kan zijn om de erfenis van de kinderen onder bewind te stellen in het testament. Dit houdt in dat er een bewindvoerder wordt benoemd die het beheer over hun erfdeel blijft voeren tot een leeftijd van bijvoorbeeld 21 of 23 jaar.

3. Executeur

Je kunt in een testament een persoon (de executeur) aanwijzen die je nalatenschap beheert en zorgt dat alle zaken netjes afgehandeld worden: dat alle rekeningen betaald worden, de belastingaangiften gedaan worden, de kinderen hun erfdeel krijgen, enzovoort.

Bij het maken van zo’n bepaling is nog belangrijk om vast te leggen hoeveel bevoegdheden de executeur heeft. Je kunt de executeur ook nog ‘afwikkelingsbewindvoerder’ maken, zodat hij bijna geheel zelfstandig alles kan regelen, tot en met de verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen.

4. Rampenclausule

Stel, je bent op vakantie met de kinderen en jullie krijgen een auto- of vliegtuigongeluk en niemand overleeft dit. Je partner en je kinderen kunnen je erfgenaam dan niet meer zijn, want zij zijn ook overleden. Wie moeten dan je erfgenamen zijn? Neem in je testament daarvoor een ‘alternatieve erfstelling’ op, om dit (doem)scenario af te dekken.

5. Legaten

Denk aan het vermaken van specifieke zaken (de antieke klok moet naar het oudste kind) of geldbedragen naar een goed doel instelling. Sommige zaken (zoals het voorbeeld van de klok) kun je ook zelf regelen in een codicil. Daar gelden echter wel heel strikte voorwaarden voor, anders is het codicil niet geldig.

0