Hoe zijn we (niet) getrouwd en de gemeenschap van goederen

De ‘ouderwetse’ gemeenschap van goederen ontstaat nog automatisch als u vóór 1 januari 2018 met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Een gemeenschap van goederen hebben betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn. Het kan zijn dat sommige zaken daar niet onder vallen, bijvoorbeeld ingeval van een schenking of een erfenis. Degene van wie de schenking of erfenis afkomstig is, kan bepalen dat dit buiten een gemeenschap van goederen valt. Wil je zelf bezittingen of schulden apart houden? Dan moet je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris afsluiten.

Verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en een geregistreerd partnerschap lijken heel erg op elkaar, maar er zijn nog wel een aantal verschillen, zoals:

Beëindiging: Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet je altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Het ‘ja-woord’: Als 2 personen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Acceptatie in buitenland: Het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor het geregistreerd partnerschap. Als men dus langer in het buitenland verblijft of zelfs emigreert, kunnen er juridische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld of men wel van elkaar erft.

Let op! Nieuw huwelijksgoederenrecht in aantocht

 Trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap gebeurt in de nabije toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het voorstel van wet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ werd vorige maand door de Eerste Kamer aangenomen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap. Was er echter al sprake van gemeenschappelijk vermogen dan valt dat vermogen in de beperkte gemeenschap van goederen.

Mensen die na 1 januari 2018 nog in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, zullen hiervoor naar de notaris moeten.

U bent van harte welkom voor nadere toelichting op ons kantoor!

1