Wij ervaren in onze dagelijkse praktijk dat veel mensen niet goed weten wat een geregistreerd partnerschap inhoudt en wat niet. Veelal wordt het geregistreerd partnerschap met een samenlevingsovereenkomst verward (of andersom).

Welke samenlevingsvormen zijn er in Nederland?

Om de verschillen aan te geven, is het handig eerst te weten welke samenlevingsvormen er eigenlijk zijn in Nederland:

  1. Trouwen
  2. Geregistreerd partnerschap
  3. Samenwonen met samenlevingscontract
  4. Samenwonen zonder samenlevingscontract

Let op: de tweede en derde optie worden regelmatig door elkaar gehaald: men denkt dat men geregistreerd partner is met een samenlevingscontract. Dat is dus niet het geval!

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten aan elkaar gelijk. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De partners krijgen een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden (eventueel ook na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap).

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn. Wil je bezittingen of schulden apart houden? Dan moet je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris afsluiten.

Samenwonen met samenlevingscontract

Mensen die gaan samenwonen zijn niet verplicht een samenlevingscontract op te stellen. In sommige gevallen is een notarieel samenlevingscontract wel een vereiste. Bijvoorbeeld om partnerpensioen te ontvangen of om in aanmerking te komen voor een gunstiger belastingtarief na overlijden. Het ‘verblijvingsbeding’ in het samenlevingscontract zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke bezittingen (denk bijvoorbeeld aan een eigen woning en inboedelgoederen) bij het overlijden van een van de partners bij de langstlevende partner terechtkomt.

Samenwonen zonder contract

Partners kunnen er voor kiezen om hun relatie niet formeel vast te leggen. Samenwonen zonder contract kan overigens wel gevolgen hebben. Zo verbinden veel overheidsinstanties consequenties aan samenwonen met een gezamenlijke huishouding. Bijvoorbeeld bij uitkeringen en belastingen.

Tot slot: laat je goed voorlichten door je notaris. Ook over het nut – of misschien zelfs de noodzaak – van het maken van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract. En vergeet ook niet naar testamenten te kijken. Die zijn vaak nodig om het gewenste resultaat voor 100% te bereiken!

0