In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen.

U bepaalt daarin wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.

Verschil levenstestament – testament

Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Verschil levenstestament – volmacht

In een volmacht legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

Vertrouwenspersoon

Uiteraard is de keuze van de vertrouwenspersoon of -personen belangrijk. U kunt kiezen voor één vertrouwenspersoon voor al uw belangen. U kunt voor zakelijke belangen en medische/persoonlijke belangen aparte vertrouwenspersonen benoemen. U kunt voor uw zakelijke belangen en voor uw medische /persoonlijke belangen ook meerdere personen benoemen. Ook kunt u bepalen of de vertrouwenspersoon achteraf rekening en verantwoording moet afleggen of juist niet.

Zolang u wilsbekwaam bent kunt u uw levenstestament aanpassen. Daarna kan dat niet meer, ook niet als dingen anders lopen dan u had verwacht.

Als iemand uit uw omgeving het niet eens is met uw keuze voor uw vertrouwenspersoon kan hij of zij de rechter vragen een bewindvoerder, mentor of curator te benoemen. Dat kan leiden tot het buiten werking stellen van het levenstestament en het buitenspel zetten van de vertrouwenspersoon. Daarom is het goed om nu al na te denken over de persoon die volgens u die rol kan vervullen. Dat kan uw vertrouwenspersoon zijn of juist liever een ander persoon.

Wie mag het levenstestament inzien

U kunt in uw levenstestament aangeven wie uw levenstestament mogen inzien. Denk aan uw bank of uw arts. De notaris zal het levenstestament in Centraal Levenstestamentenregister registreren. Dit register biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament, maar beantwoordt wel de vraag of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Wij nodigen u van harte uit om u op ons kantoor verder te informeren over dit onderwerp.

0