Posted08.42017

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. U bepaalt daarin wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de…

Read More
Posted06.222017

Ben ik erfgenaam?

Je hebt nog niets gehoord van een notaris of van de familie. Hoe kom je er dan achter of je erfgenaam bent? Je kunt op twee manieren erfgenaam zijn: 1. via de wet; of 2. via een testament Als er geen testament is, bepaalt de wet wie erfgenamen van de overledene zijn. Aangezien een testament altijd…

Read More
Posted05.182017

Hoe zijn we niet getrouwd en de gemeenschap van goederen

Hoe zijn we (niet) getrouwd en de gemeenschap van goederen De ‘ouderwetse’ gemeenschap van goederen ontstaat nog automatisch als u vóór 1 januari 2018 met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Een gemeenschap van goederen hebben betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn. Het kan zijn dat sommige zaken daar…

Read More
Posted05.52017

Hoe zijn we (niet) getrouwd?

Wij ervaren in onze dagelijkse praktijk dat veel mensen niet goed weten wat een geregistreerd partnerschap inhoudt en wat niet. Veelal wordt het geregistreerd partnerschap met een samenlevingsovereenkomst verward (of andersom). Welke samenlevingsvormen zijn er in Nederland? Om de verschillen aan te geven, is het handig eerst te weten welke samenlevingsvormen er eigenlijk zijn in…

Read More
Posted04.202017

Getrouwd met kinderen – Deel 2

Wat kun je nog meer regelen in een testament? Ook al is het wettelijk erfrecht van toepassing op jouw situatie, een testament blijft vaak nodig om deze wettelijke verdeling aan te passen. Wat kun je gelijk meenemen als je toch een testament aan het maken bent: 1. Voogdij Als jij en je partner beiden overlijden…

Read More
Posted03.242017

Getrouwd met kinderen – Deel 1

Waarom een testament nog steeds verstandig kan zijn Waarom een testament opstellen als je getrouwd bent en kinderen hebt? Dan is toch gewoon het wettelijk erfrecht van toepassing? Dit erfrecht komt er op neer dat de langstlevende en de kinderen samen erfgenaam zijn van de nalatenschap waarbij door (wettelijke) verdeling alle bezittingen en schulden naar…

Lees Meer